Ärendet ligger just nu hos Förvaltningsrätten, men det finns inga datum för avgörande. Transdev, som kör Krösatågen idag, vill inte lämna någon kommentar till överklagandet.

Överklagandet innebär att allt förberedelsearbete fördröjs minst ett par månader.

-Vi kan inte göra så mycket mer än att vänta. Tågkompaniet jobbar vidare, förutom att de inte kan teckna hyresavtal, och liknande. Vi får se vad som mynnar ut av överklagan, säger Mats Andersson, ordförande för Seko Klubb Krösaåtg.

Krösatågen drivs av trafikhuvudmännen i Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Halland. Upphandlingen gäller trafiken under nio år framåt.

Charlie Drab, tågchef på Jönköping länstrafik, säger i en kommentar att han hoppas att Förvaltningsrätten hanterar ärendet skyndsamt, för att  åkandepersonalen ska känna en större trygghet.