Stötestenen på Posten verkar framförallt handla om lönerna, där Seko har krav på 860 kronor per heltidsanställd och individgaranti på minst 430 kronor. 
   Branschavtalet kommunikation, som löpte ut den sista maj, omfattar bland andra Posten, Bring Citymail och Swedavia och bygger av tradition på omfattande lokala avtal, det vill säga företagsavtal där det mesta av avtalets värde finns. 
   Parterna träffas i morgon onsdag för att fortsätta förhandla.