-Vi står fortfarande långt ifrån varandra, men samtalen fortsätter, säger Lars-Inge Ehrenholm, ordförande för Seko på NTE.

Kriminalvården vill ha ett nytt arbetstidsavtal, med möjlighet att lägga ut ordinarie arbetstid dygnet runt. En anledning är att NTE fått ett utökat ansvar för transporter av frihetsberövade. Seko har hittills sagt nej till de avtalsförslag som Kriminalvården lagt fram. Bland annat för att medlemmarna vill behålla det nuvarande avtalet som innebär att allt nattarbete sker på frivillig övertid.

Seko menar att Kriminalvården inte kan visa att det finns behov av ökat nattarbete.

-För att skriva ett arbetstidsavtal behöver vi inte veta i vilken omfattning det krävs att personalen arbetar natt, exempelvis. Vi kan inte ha en verksamhet som bygger på övertidsarbete, säger Johan Mellbring, chef för NTE.

Susanne Svärd Elfström är förhandlingschef på Kriminalvården. Hon vill inte kommentera hur långt parterna står ifrån varandra, men säger att hon hoppas att det snart ska finnas ett nytt avtal.

-Vi tänker inte att alla ska arbeta skift. Det finns det inget behov av, men visst ser det ut som att verksamheten kommer ha behov av att arbete utförs nattetid. Mitt mål är att få ett avtal som leder till att de anställda vill arbeta på obekväm tid.

Nästa förhandlingstillfälle är den 4 oktober.