Seko och Fastighets hade varslat om strejk som skulle ha brutit ut klockan sex i morse. Men med två timmars marginal lyckades man komma överens med arbetsgivarna om ett nytt avtal.

Avtalet gäller från den 1 juni i år och ger totalt 1700 kronor på tre år. Löneökningarna blir 530 kronor den 1 juni 2013, 560 kronor den 1 juni, 2014 och 610 kronor den 1 juni, 2015. De lägsta lönerna i kollektivavtalet höjs med samma krontal de tre åren.

Avtalet, som alltså är gemensamt med Fastighetsanställdas förbund, omfattar omkring 250 Sekomedlemmar.

– Vi har utifrån ett svårt utgångsläge fått till ett avtal som ligger väl i nivå med övriga tecknade avtal. Att de lägsta lönerna i kollektivavtalet ökar lika mycket som lönerna i övrigt var en viktig fråga för oss. Vi lyckades efter varsel, medling och förhandlingar ro den iland, och det känns skönt, säger Hans Öhlund, Fastighets ordförande i en kommentar.