–Jag är stolt och ödmjuk och ska dra vidare det som min företrädare Ingela Edlund lämnade i maj. Men vi är inte samma personer så nu handlar det om att jag ska hitta mitt sätt, säger Anneli som börjar jobbet på måndag den 1 oktober.

På förbundssekreteraren ligger framför allt att utveckla organisation och stadgar och ansvar för medlemsrekrytering. Exakt vad och hur Anneli Jonsson ska göra är inte spikat ännu.

–Först ska jag sätts mig ner med personalen på förbundskontoret, säger hon.

En sak vill hon i alla fall deklarera och det är att Sekos organisation, med det beslut som fattades vid kongressen 2009, blivit spretig och inte alltid så lätt att hålla ihop.

–Det hoppas jag att organisations- och stadgekommittén ska hitta en lösning på, säger Anneli Jonsson.

Det var Sekos representantskap som i dag utsåg Anneli Jonsson till ny förbundssekreterare. Representantskapet är högsta beslutande organ mellan kongresserna. Seko:s nästa kongress äger rum 2013.