Det anser trafikutskottets ordförande Anders Ygeman, socialdemokraterna, som lämnat in en KU-anmälan mot regeringen.

Han anser att det finns allvarliga problem med säkerheten på den svenska järnvägen och att KU bör granska om regeringen har brustit i sin styrning och uppföljning av Trafikverkets arbete med järnvägsunderhållet.

Riksdagen har godkänt höjda anslag till regeringen för att Trafikverket ska förbättra underhållet men arbetet har försvårats av de strukturförändringar som regeringen samtidigt infört, skriver Anders Ygeman i sin anmälan.

I anmälan hänvisar han till Riksrevisionens granskning av Trafikverket. En granskning som bland annat visade att regeringen inte har ställt tillräckligt tydliga krav på en löpande återrapportering från Trafikverket och Transportstyrelsen.