– Anders Lindström har alltid varit en förkämpe för sjöfartskulturen. Hans arbete har spridit berättelser om sjömän och livet sjöss till en bredare publik. Genom detta, såväl som andra insatser, har han bidragit till att skapa kunskap och bilda opinion om sjömäns arbetsförhållanden och sjöfartsfrågor i stort, säger Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk i ett pressmeddelande.

Anders Lindström var ordförande för Sjöfolksförbundet 1982 till 1995. Han är ordförande i Ove Allansson-sällskapet och har tidigare varit generaldirektör för Medlingsinstitutet och Sjöfartsverket.

Seko sjöfolks kulturpris är ett stipendium på 25 000 kronor som delats ut sedan 1988. Bland tidigare pristagare finns sångaren Mikael Wiehe och bildjournalisten Stefan F. Lindberg.