Lockoutvarslet gäller samtliga Sekomedlemmar på ett tjugotal rederier i Stockholms och Göteborgs skärgårdar och träder i kraft den 4 november.

Samma dag träder Sekos varslade strejk i kraft.

Det var förra fredagen som förhandlingarna om ett nytt skärgårdsavtal strandade. Måndagen efter sade Almega upp det befintliga avtalet och det upphörde att gälla i måndags. Seko beslutade då att lägga ett strejkvarsel för att få tillbaka arbetsgivarna till förhandlingsbordet.

Under förhandlingarna har parterna varit oeniga om lönenivåer och lönesystem. Almega anser att de tarifflöner som finns på skärgårdsavtalet ska ersättas av individuella löner. Seko kritiserar Almega för att inte vilja gå med på löneökningar enligt det märke som satts på övrig arbetsmarknad, det vill säga 6,8 procent på tre år.

Medlingsinstitutet utsåg i går Malte Eriksson och Gunnar Samuelsson till medlare i konflikten.