Seko påpekade igår att datumet för det första varslet var felaktigt och enligt Sekos ombudsman P O Fällman är även det nya varslet ofullständigt. Lockouten gäller samma personer som omfattas av Sekos strejkvarsel samt den personal som blir utan arbetsuppgifter på grund av strejken.