-Det är visserligen mer, 2,38 procent, eftersom det omfattar 13 månader, men nivån håller sig inom märket och det är vi nöjda med, säger hon.

Enligt Beata Hammarskiöld delar spårarbetsgivarna fackets uppfattning att anställningarna i branschen ska vara trygga. De lokala bemannings- eller arvodistråden som nu ska inrättas, ska råda bot på missuppfattningen att arbetsgivarna inte vill det, hoppas hon.

-Vi är överens om att visstids-, deltids- och timanställda ska minimeras. Det kan ofta finnas en misstro mot att företagen vill ha trygga jobb, men om parterna lokalt sätter sig ner och funderar över varför det ser ut som det gör, tror jag på en lösning, säger hon.

Så vitt hon vet har Transdevs arvodistråd – som inrättades efter strejken 2014 – fungerat bra. De lokala parterna har hittat fram till olika lösningar.

I övrigt ser Beata Hammarskiöld positivt på att parterna tillsatt flera arbetsgrupper, bland annat för att lösa frågan om ”Loss of License”.

-Det behövs en utredning av vad en försäkring kan kosta och vad den ska omfatta.

Att parterna ska förhandla om införandet av olika typer av övervakning är en bekräftelse av vad som redan står i medbestämmandelagen, enligt Beata Hammarskiöld.

-Det är bra att det framgår av kollektivavtalet.