Almegas vd Jonas Milton sa vid en pressträff på onsdagen att arbetsgivarna varit framgångsrika.
– Vi har flyttat fram våra positioner varje gång. Vi har fått fler avtal utan individgarantier och med enbart lokal lönebildning, säger han.
Målet är att ta ytterligare ett steg framåt 2012.
Seko:s avtalssekreterare Sven-Olof Hellman avvisar Miltons påstående om att arbetsgivarna haft framgångar.
– Tvärtom är det facket som tagit ett kliv framåt. Vi har fört in regler i de centrala avtalen som man inte klarat av att lösa lokalt, säger han.
Enligt en medarbetarundersökning som Almega gjort bland sina medlemsföretag är nästan sju av tio anställda för att få en individuell lön i samtal med chefen, baserad på prestation. Även de som omfattas av sådana avtal är, enligt Almega, positiva.
Sven-Olof Hellman invänder att det inom LO inte finns något avtalsområde där lönerna sätts på det sättet.
– Det sker alltid en facklig förhandling. Något annat är otänkbart, säger han.
Om lönebildningen flyttar ut på företagen är de centrala parternas roll att sätta upp kriterier och kvalitetssäkra de lokala löneprocesserna, hävdar Jonas Milton.
Sven-Olof Hellman säger att Seko inte vill ha ett system där anställda behandlas som omyndiga skolelever och chefen bestämmer allt.
– Vi får aldrig glömma bort att arbetsgivaren vill betala så lite som möjligt, för en så stor arbetsinsats som möjligt. Arbetsgivaren vill själv sätta lön, utan inblandning av andra. Det är kärnan i arbetsgivarnas resonemang. Därför kommer förslag som det om frysta ingångslöner.
Ytterligare krav som Almega för fram handlar om att öka företagens rätt att bestämma vem som ska sägas upp vid neddragningar. Arbetsgivarna vill även luckra upp reglerna när det gäller arbetstider, beredskap och andra villkor. Regler som de anser vara otidsenliga.
Almegas krav ska ställas mot LO:s krav på minst 860 kronor, eller 3,5 procents lönelyft 2012, plus 100 kronor extra i en jämställdhetspott.
Tre av fyra Seko-medlemmar arbetar inom Almegas avtalsområden, såsom spårtrafik och kommunikation.