Klockan 10.00 idag onsdag fick Seko sjöfolk en inbjudan från Sveriges redareförening att göra ett gemensamt uttalande. Några timmar senare hölls en presskonferens i Visby där Seko sjöfolk och redarföreningen gemensamt krävde att ”något måste göras”.

Detta ”något” är framför allt ett införande av en tonnageskatt i Sverige, Orsaken till att Finnlines flaggar ut, är uttryckligen att Finland nyligen har fått den tonnageskatt som Sverige saknar. Även Danmark har motsvarande skatt och utflaggningen sker även dit.

Tonnageskatt innebär en skatt som bygger på fartygens lastförmåga, medan skatten i Sverige bygger på omsättningen och den är betydligt högre. Sammanlagt 600 jobb är på väg bort till våra nordiska grannländer. 1200 svenska sjömän har varslats om uppsägning under 2012, enligt redare och fack beroende på att svenska fartyg inte kan konkurrera på lika villkor med övriga länder inom EU.

Christer Schoug, ny vd i Redareföreningen ser samarbetet med Seko sjöfolk som något positivt.

– Det finns en samsyn som vi ska vara stolta över, säger han och tillägger att Redareföreningens hela styrelse står bakom samarbetet.

Kenny Reinhold är lika positiv och han tror att det blir lättare att få politikerna att lyssna på en bransch som talar med en röst och inte uppvaktar regeringen var för sig.

Tidigare under dagen besökte infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärddet maritima tältet i Almedalen i Visby. Hon undvek att svara på frågan om tonnageskatt och hänvisade till att det pågår en beredning.

Christer Schoug tror dock att de inte behöver lägga ner arbete på att övertyga Elmsäter-Svärd, det är inte hon som står i vägen för en tonnageskatt i Sverige, motviljan finns snarare på finansdepartementet.

Utflaggning är inte något nytt, men det var länge sedan en så omfattande utflaggning ägde rum och både fack och redare oroas över att det nu inte handlar om fraktfartyg i fjärran vatten, utan om färjor som tar passagerare till och från Sverige.

– Sverige som ett av världens mest sjöfartsberoende länder tappar nu kompetens och inflytande i internationella miljö- och sjösäkerhetsfrågor, säger Kenny Reinhold.