Gunnar Axén, moderat ordförande i socialförsäkringsutskottet, ansåg tvärtom att den försäkring som finns i dag i alla fall inte är dålig. På Seko tidningens direkta fråga om regeringen planerar några konkreta förbättringar, som höjda tak eller sänkta avgifter hänvisade Gunnar Axén till den socialförsäkringsutredning som han själv leder.

– Det viktiga är att hitta en långsiktigt hållbar arbetslöshetsförsäkring som har ett så brett politiskt stöd som möjligt, sa han.

I debatten på seminariet som hade framtidens a-kassa som tema framstod skiljelinjerna mellan socialdemokraterna och alliansen som fortsatt stora. Trots att folkpartiledaren Jan Björklund i dag sagt att han medger att det var fel att höja avgifterna till a-kassan och att han vill ha samma ersättningsnivåer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Och att centern gått ut med ett liknande budskap.

Socialdemokraternas Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, var inte nöjd med utspelen, utan pekade på att regeringen i sin vårbudget pekat ut förändringarna i a-kassan som den viktigaste insatsen för att minska arbetslösheten.

– Regeringen är nöjd, trots skyhög arbetslöshet och kraftiga försämringar av ersättningen och de höjda avgifterna, sa Ylva Johansson.

En viktig fråga som skiljer oppositionen och regeringen åt är synen på obligatorisk a-kassa. Där regeringen säger ja och socialdemokraterna – och facket – nej.

Professorn i nationalekonomi Lars Calmfors sa i sitt inlägg att han är för ett obligatorium i form av en statlig försäkring. Han lyfte särskilt fram sitt motstånd mot argumentet att a-kassan ska hjälpa facken att få fler medlemmar.

– Det är inte principiellt fel, tvärtom, sa Janne Rudén, Sekos ordförande. I den svenska modellen ingår att parterna tar ansvar för arbetsmarknaden och a-kassan är en del i det.

Lars Calmfors var den ende som kom med ett nytt förslag under seminariet. Han anser att Sveriges åtminstone ska debattera den amerikanska modellen att ha en konjunkturstyrd nivå på arbetslöshetsersättningen. Det vill säga vid dåliga tider ska den vara högre och vid goda tider lägre.

– Det tar längre tid att få ett nytt arbete när de är lågkonjunktur och individen ska då ha mer tid att söka jobb, sa han.