Så tycker partierna om att höja pensionerna

Vänsterpartiets logotyp, en röd nejlika med ett vitt V i mitten.
Vänsterpartiet

Hur vill ni förändra pensionerna?

På sikt behöver garantipensionen höjas ytterligare och inkomstindexeras. Vänsterpartiet vill nu höja den inkomstgrundade pensionen. Med vårt förslag höjs pensionen med 13,4 procent.

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Vänsterpartiet är kritiskt till den höjda riktåldern för pension. För att fler ska orka behövs dels omfattande satsningar på arbetsmiljö, dels en generell arbetstidsförkortning.

Socialdemokraterna

Hur vill ni förändra pensionerna?

Vi har för många pensionärer med för låg pension och en betydande del är kvinnor. Höjd garantipension är därför en viktig del för en jämlik ålderdom. Målet är att alla pensionärer ska få minst 70 procent av slutlönen.

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

För att så många som möjligt ska orka jobba längre behöver vi förbättra arbetsmiljön, inte minst inom yrken med slitsamma arbetsuppgifter och hög belastning.

Miljöpartiet

Hur vill ni förändra pensionerna?

Miljöpartiet är stolta över att ha medverkat till höjningen av garantipensioner så frågan är inte aktuell nu, men vi vill höja den allmänna pensionen.

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Vi behöver bryta de bakomliggande orsakerna till den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Det handlar om osäkra anställningsvillkor, orimliga krav, bristande inflytande, mobbning och trakasserier. Vi behöver ge fler människor bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta yrke mitt i livet. 

Centerpartiet

Hur vill ni förändra pensionerna?

Centerpartiet vill höja den allmänna pensionen inom ramen för dagens pensionssystem. En avgörande förutsättning för detta är att fler orkar och vill jobba längre.

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Fokus på förbättrad arbetsmiljö i alla yrkesgrupper och möjlighet till omställning och anpassning utifrån hur arbetslivet utvecklar sig.

Liberalerna

Hur vill ni förändra pensionerna?

För att nå de med lägst pension ska bostadstillägget höjas, även garantipensionen kan behöva höjas. L prioriterar att skillnaden i skatt mellan arbetsinkomster och pensioner avskaffas.

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Det måste bli lättare för äldre att arbeta. Den som vill och kan arbeta efter fyllda 67 ska kunna göra det. Bland annat vill vi att den särskilda arbetsgivaravgiften som gör det dyrare att anställa pensionärer ska avskaffas.

Moderaterna

Hur vill ni förändra pensionerna?

Moderaterna har lagt fram förslag som innebär 1000 kronor mer i månaden för en ensamstående garantipensionär med bostadstillägg, och 400 kronor mer i månaden för en genomsnittlig pensionär.

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Underlätta omställning, omskolning och vidareutbildning samt säkra goda arbetsvillkor

Kristdemokraterna

Hur vill ni förändra pensionerna?

Den kommande garantipensionshöjningen innebär att det inte är aktuellt att höja igen. Den allmänna pensionen är prioriterad att höjas för de som arbetat och byggt vårt land.
 
Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Att arbetsgivarna arbetar med arbetsmiljön och vidareutbildning. Arbetsgivare måste bli bättre på att arbeta med arbetsmiljöfrågor, särskilt i fysiskt krävande yrken.

Sverigedemokraterna

Hur vill ni förändra pensionerna?

Vi vill se höjd garantipension. Vi vill också öka avsättningarna till pensionssystemet då vi menar att det kommer vara avgörande för att höja pensionerna på kort och lång sikt.

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla (yrkesgrupper) ska orka jobba till pensionen?

Arbetsmiljön behöver förbättras för att människor inte ska bli utslitna på sina arbetsplatser. Vi vill bland annat ge lagstadgad rätt till deltid samt slopa ofrivilligt delade turer och karensdag inom vård och förskola.

*Riktåldern införs 2026 och avgör vid vilken ålder olika årskullar kan ta ut sin pension.

Vad är problemet med pensionerna?

Andelen pensionärer med relativt låg ekonomisk standard i Sverige låg 2020 på omkring 13 procent. Det har legat på ungefär samma nivå sedan 2011.

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av pensionärer. Kvinnor, ensamstående och utrikesfödda löper större risk att hamna under inkomstgränsen för relativt låg ekonomisk standard, enligt en rapport från Pensionsmyndigheten.

Alla partier är överens om att pensionerna behöver höjas, men är inte överens om på vilket sätt. Några partier vill höja garantipensionen, som är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen inkomst under livet. Andra vill höja den statliga allmänna pensionen, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för.

Vad har gjorts för att förändra pensionerna?

Efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet röstade riksdagen i början av sommaren igenom en höjning av garantipensionen.

När höjningen nu träder i kraft kommer dagens pensionärer med garantipension få 1 000 kronor mer i månaden innan skatt, förutsatt att de har bott i Sverige i 40 år. Dessutom höjs bostadstillägget.

Samtidigt minskar det så kallade respektavståndet, skillnaden i pension för den som har jobbat och den som inte har jobbat.

Vill facket höja pensionerna?

Ja, Seko kräver att den som går i pension ska ha minst 72 procent av lönen. Seko vill inte heller att pensionsåldern höjs förrän det har genomförts kraftiga förbättringar av medlemmarnas arbetsmiljö.