Arbetarekommunens ordförande i Ljusdal, Örjan Fridner, talar gärna om Bosse Hedins positiva egenskaper. Och han vill inte döma någon i förtid, juridiken ska ha sin gång.

Men i sakfrågan är han bekymrad. Bosse Hedin har haft flera uppdrag för Socialde­mokraterna i kommunen, och när nu folk besviket pratar om ”Sveko” spiller det på hela arbetarrörelsen.

– Jag är ju rädd att detta ska spä på po­litikerföraktet och minska förtroendet för vårt parti.

I somras, när allt uppdagades, hade de ett samtal, där Bosse Hedin accepterade att läm­na sina kommunala uppdrag, bland annat som vice ordförande i Ljusdal Energi. Samti­digt lovade han, till Örjan Fridners lättnad, att alla papper i härvan kring fritidsföreningen skulle läggas på bordet. ”Varenda krona ska redovisas”, lovade han.

Nu har det gått månader och på bordet finns inga utlovade papper. Inga kronor eller ens ett enda protokoll från vad som försiggått i fritidsföreningens styrelse har redovisats.

– Det är väl där jag kan vara kritisk. När en sådan här sak inträffar så måste snabbt alla papper på bordet om inte förtroendet ska lida skada. Det är möjligt att allt kommer att redovisas som utlovats. Men under tiden, med de här ständiga så kallade avslöjandena i massmedia om vart de här miljonerna har gått så sätts förtroendet på oss inom arbetar­rörelsen på hårda prov.

– Seko är ju också en ytterst vital del av ar­ betarrörelsen. Därför lider jag dubbelt av det som sker i den här frågan. Jag är inte ensam om det i Ljusdal.