Istället för att säga upp personal i Borlänge går orten in i avtalet om sänkt arbetstid och lön. Samtidigt återgår personal i Vännäs, Långsele och Ånge till heltid med full lön.

Borlänge byter alltså med stationer i norra Sverige. För administrativ personal gäller de nya reglerna från 1 mars, för produktionen från 1 april.

I Göteborg lånar Green cargo ut 15 lokförare resten av året till SJ:s dotterbolag Götalandståg. Övergången sker i mars och april efter en del utbildning.

Göteborg går dock inte in i avtalet om sänkt arbetstid och lön.

–Det stämmer. I Göteborg har vi ett avtal med SJ sedan tidigare då vi lånat in lokförare från dem, säger Green cargos kommunikationsdirektör Mats Hollander.

Det har bara gått tre veckor med krisavtalet och ni tar redan tillbaka delar av det. Det här bör ni väl ha känt till?

–Nej, efterfrågan på transporter har gått bättre än förväntat i norr och flera lokförare har slutat. Det kunde vi inte veta i förväg, säger Mats Hollander.

Green cargo följer varje vecka upp hur krisavtalet slår.

–Vi vill nå de ekonomiska effekterna och samtidig ha en fungerande produktion, säger han.

Seko på Green cargo är nöjda med att det inte blir några uppsägningar.

–Som våra medlemmar i norra Sverige sa tidigare, bland annat i Sekotidningen, räckte personalen inte till för att klara trafiken, säger Peter Lundmark.   

Enligt Seko går det i övrigt inte att dra några slutsatser av krisavtalet.

–Det började gälla först 1 februari i år.

Avtalet mellan facken och Green cargo innebär att merparten av personalen mellan februari och maj i år får sänkt lön och sänkt arbetstid. Därefter blir det frivilligt under hösten. Modellen sammanfattas 80-90-100, det vill säga 80 procents arbetstid, 90 procents lön och 100 procent till pensionsinbetalningar.

Piteå undantogs också från krisavtalet och där har ett tiotal tjänster försvunnit. Det beror dock, enligt företag och fack, på att det redan tidigare fanns övertalighet på orten.