Det betyder att godstrafiken på bandelen mellan Långsele och Västeraspby kan säkerställas ytterligare en tid.

Leif Oskarsson är Trafikverkets förvaltare av Ådalsbanan. Han är glad för att det tillkommit pengar, även om han skulle önska och ständigt äskar mer.

-Vi kan göra mer slipersbyten, avvattningsarbeten, rikta kontaktledningar och spår för de extra 15 miljonerna. Vi säkrar upp bandelen, säger han.

Banan stängs av mellan vecka 41 och sista december för att åtgärda geotekniska problem på en sträcka av 350 meter.

-Det jobbet har vi fått del av de nya 620 miljonerna, säger Leif Oskarsson. Under tiden leds godstrafiken om.

Varför fick ni extra pengar just nu?

-Jag vet inte, men jag har legat på. Och i våras varnade vi för att vi inte kunde säkerställa trafiken till hösten om vi inte fick pengar från Trafikverket.

Norra Ådalsbanan var en av två bandelar som Sekotidningen och Dagens Arbete granskade i ett gemensamt reportage i början av sommaren. Beskedet var då att de inte finns någon plan för att göra en större upprustning av bandelen. Under sommaren ändrade sig Trafikverket.