Glöm inte att gilla oss på Facebook!

-Vi har vunnit en fantastisk seger, säger Lars Holmqvist, ordförande för Seko på Transdev Öresundståg.

Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer instämmer och lägger stor vikt vid att AD var enhällig i sin dom.

-Vi har gjort en korrekt bedömning av avtalet. För oss är det självklart att den tid som personalen står till arbetsgivarens förfogande är arbetstid och därmed en grund för ob-ersättning, säger han.

Seko tar strid mot Arrivas lönesänkning

Nyhet

Tjänstgöringsfri

Striden har gällt huruvida arbetstid som är tjänstgöringsfri, till exempel när det uppstår väntetid vid ett byte av tåg, också ska ge rätt till ob-ersättning. Arbetsdomstolen svarar nu ja på den frågan.

-All tid ska räknas, förutom en timmes obetald rast, säger Lars Holmqvist.

Den stor frågan nu är om domen också gäller retroaktivt för alla tågvärdar på Öresundståg eller om det bara är de två som fått rätt i domstol.

-Vi försöker få det utrett, säger Lars Holmqvist. Det har talats om ett pilotfall men det är fortfarande oklart.

Oro för sänkta löner på Pågatågen

Nyhet

Skadestånd plus ob-ersättning

Arbetsdomstolen skriver i sin dom att Seko vunnit tvisten och att Transdev brutit mot det lokala kollektivavtalet. Därför får de båda tågvärdarna 10 000 kronor vardera i skadestånd plus den uteblivna ob-ersättningen.

Tvisten har pågått sedan 2015, så väntan har varit lång. Det var i juni 2015 som Transdev plötsligt slutade betala ut ob-ersättning under uppehållstid, trots att den räknades som arbetstid. Ob hade då utgått sedan 2011.

Transdev gjorde i juni 2015 en ny tolkning av avtalet och ansåg att ob inte skulle gå ut eftersom tågvärdarna när de väntande inte stod till arbetsgivarens förfogande. Seko menade tvärtom att tågvärdarna all sin arbetstid måste anses stå till arbetsgivarens förfogande och därför ska ha ob-ersättning. AD anser att Sekos tolkning är korrekt.