Seko har tagit ut tre medlemmar i strejk vid ett bygge i Fyrishov i Uppsala. Det är en sympatiåtgärd med Byggnads som har en konflikt med Svevia om kollektivavtal.
Byggnads har tagit ut sina tre medlemmar vid bygget i strejk då Svevia vägrar teckna kollektivavtal med förbundet. Motiveringen är att man redan har avtal med Seko och att bolaget medlemskap i Arbetsgivarverket inte tillåter andra kollektivavtal.
Svevia har hävdat att både Byggnads stridsåtgärder och Sekos sympatiåtgärder varit olovliga då de syftat till att tränga undan ett befintligt kollektivavtal.
Nu har Arbetsdomstolen alltså kommit med dom i frågan och konstaterar då att både Byggnads och Sekos stridsåtgärder är lovliga.
Eftersom Byggnads bara är ute efter att teckna kollektivavtal för sina egna medlemmar hos Svevia handlar det inte om att tränga undan Sekos avtal.