Den långdragna tvisten om möjligheten för anställda som tidigare arbetade vid det gamla Televerket att gå i pension vid 60-år, så kallad ERB, har nu avhandlats i Arbetsdomstolen.
På rättegångens sista dag förhördes Relacoms VD Johan Ek och ekonomichefen Klas Tikkanen som båda, inte helt oväntat, höll fast vid att pensionsrätten var borta.
Dagen innan hade 19 teletekniker som idag arbetar vid Relacom och som alla förlorat rätten till 60-års pension förhörts.
Teknikerna hade alla olika personliga avtal från Teliatiden där det framgick att de har rätt att gå i pension vid 60-års ålder.
Enligt förbundsjurist Stellan Gärde från LO-TCO Rättsskydd, som på Seko och Unionens uppdrag företräder teleteknikerna, är rätten till 60-års pension knuten till var och ens anställningsavtal. Dessa anställningsavtal har vid varje ägarbyte bara flyttats över till det nya bolaget och därmed ska rätten att gå i pension vid 60 finnas kvar för de personer som uppfyller kraven.
Från arbetsgivarsidan hävdar man istället att rätten att gå i pension vid 60 års ålder enbart var reglerat i det nu uppsagda kollektivavtalet ITP-Tele. I och med uppsägningen har rätten till ERB upphört.
Tvisten har sin upprinnelse i att Telia 2001 sålde sin nätverksamhet till Flextronics. Rätten till 60-års pension följde då med till det nya bolaget. Några år senare sålde dock Flextronics verksamheten till Relacom men strax innan försäljningen sa Flextronics upp det gällande kollektivavtalet.
I och med att kollektivavtalet sagt upp menar Relacom och arbetsgivarorganisationen Almega att rätten till 60-års pensionering försvann. Den skulle bara gälla ytterligare ett år enligt reglerna för övertagande av verksamhet och de sista 60-års pensioneringarna gjordes i augusti 2006. Sedan var det stopp.
Relacoms agerande väckte ett enormt missnöje bland personalen och många som började i det gamla Televerket och sedan följt med till Telia, Flextronics och slutligen Relacom har känt sig grundlurade.
Den 10 februari kommer Arbetsdomstolens avgörande.
Leif Andersson