-Vi kan inte besluta om sanktioner om vi inte vet att det blir rättssäkra beslut. Det hade varot fråga om varningar i så fall, men vi har beslutat att avvakta till nästa månad, säger Roal Nilssen, chef för Sekos och Byggnads a-kassor.  

Bakgrunden är att en ny regel infördes den 1 september för arbetslösa som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeln innebär att den arbetslöse ska redovisa vilka jobb han eller hon sökt under en månad. Detta lämnas till arbetsförmedlingen som skickar rapporten elektroniskt till a-kassorna.

Efter den första månaden visar det sig att många arbetslösa inte skickat in rapporter och att en stor del av dem som gjort det har gjort olika typer av fel. Dessutom har det varit en hel del tekniska problem på arbetsförmedlingen.

-Det är alla typer av fel där medlemmen uppenbarligen inte har förstått vilka krav som ställs på dem i det nya systemet. Men vi kan inte sanktionera detta eftersom vi inte vet varför det blivit så många fel. Arbetsförmedlingen har ett ansvar för att informera om hur det ska gå till, säger Roal Nilssen.

Ett brev går nu ut till samtliga medlemmar som skickat in aktivitetsrapporter där a-kassan förklarar att det den här gången inte vidtas några åtgärder, men att det är oerhört viktigt att rapporterna fylls i korrekt för oktober månad.

-Det är egentligen ingen dramatik i detta, säger Roal Nilssen. Det är alltid problem när nya system ska sjösättas.

Än så länge omfattas bara de som har ersättning från a-kassan av rapporteringskravet. Från årsskiftet ska samtliga arbetslösa fylla i aktivitetsrapporter. Även om det inte finns någon arbetslöshetsförsäkring att straffa någon genom.