År 2007 var det många som lämnade a-kassan efter att regeringen infört förhöjda egenavgifter. En stor del av dem gjorde det genom att sluta betala medlemsavgiften varpå de uteslöts efter tre månder.
   Problemet för kassorna är att de ändå måste betala in avgift för dessa till IAF under den period de varit medlemmar men inte betalat. För Sekos a-kassa handlar det alltså om närmare en miljon kronor som man inte fått in men varit tvungen att betala ut.
   Orättvist tyckte a-kassan som överklagade beslutet och krävde tillbaka pengarna. IAF kontrade med att det inte handlar om ett beslut som kan överklagas.
   Ärendet har sedan trillat först genom länsrätten där man avslog a-kassans begäran sedan vidare till kammarrätten som ändrade domen till kassans fördel för att slutligen hamna i regeringsrätten, som är sista instans. Även där går man alltså på a-kassans linje vilket innebär att IAF måste pröva Seko-kassans begäran.
   – Jag ser det som en seger även om vi inte fått tillbaka pengarna ännu men nu måste IAF i alla fall pröva vår begäran. Vårt nästa steg är att tala med våra jurister för att se hur vi går vidare, säger Roal Nilssen, föreståndare för Sekos a-kassa.
   Frågan är principiellt viktig och utgången bevakas noga av alla a-kassor då dessa har likadana fodringar på IAF.