Seko varslar om total arbetsnedläggelse, det vill säga strejk, från och med den 18 juni för medlemmar på företagen Vafab Miljö AB i Västerås och Köping, C4 Energi AB i Kristianstad, C4 Elnät AB i Kristianstad, Jönköping EnergiNät AB, Borås Elnät AB.

Lediga medlemmar omfattas inte av varslet förrän de återgår i arbete.

Ett femtiotal medlemmar i Fastighets strejkar sedan den 28 maj på fem företag anslutna till Pacta och den 29 kom ett varsel om utvidgad strejk. Från 11 juni omfattas ytterligare tre bostadsbolag av strejken, om inget avtal träffas innan dess.

Fastighets kräver att avtalet med Pacta om fastighetsskötsel och boendeservice ska vara konkurrensneutralt och i nivå med övriga tecknade avtal inom fastighetsbranschen.

Förbundsledningarna inom Byggnads, Seko, Elektrikerna och Målarna tycker att det är anmärkningsvärt.

–Kraven ryms inom LOs samordning och genom sympativarslet vill 6F visa att man står enade bakom Fastighets, säger förbundsledningarna i ett uttalande.