Samtidigt anser de fem ordförandena i Seko, Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Fastighets att 6F:s krav i avtalsrörelsen inneburit att nivåerna blivit högre än de annars skulle ha blivit. 6F:s gemensamma krav på 3,2 procent eller minst 800 kronor var högre än industriförbundens yrkande på 2,8 procent.

Seko och de övriga förbunden menar att överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv stärker LO, vilket ska vara ett av målen med 6F-samarbetet.