Musikerförbundet har under hösten försökt förhandla med produktionsbolaget Fremantle media, som producerar tv-programmet Idol för TV4, med målsättningen att ingå kollektivavtal.

Men bolaget har meddelat att de inte avser att teckna kollektivavtal. Därför har Musikerförbundet varslat om stridsåtgärder. Förbunden i 6F uttalar nu sitt stöd för Musikerförbundet.

– Det är oerhört upprörande och allvarligt att produktionsbolaget Fremantle media vägrar teckna kollektivavtal. Det är skamligt att man utnyttjar unga människors drömmar och erbjuder dom arbetsvillkor som är oacceptabla, oskäliga och som saknar motstycke i arbetslivet i övrigt, säger avtalssekreterarna i 6F-förbunden i ett gemensamt uttalande

Enligt musikerförbundet saknar det avtal som deltagarna måste skriva på för att få delta motstycke på svensk arbetsmarknad. För en lön på 875 kr i veckan efter skatt förbinder sig de deltagarna att vara disponibla för en lång rad olika aktiviteter utöver repetitioner och tv-sändningar. Vissa dagar är den schemalagda arbetstiden uppemot 15–16 timmar, uppger Musikerförbundet på sin hemsida.

– Det borde vara en självklarhet att teckna kollektivavtal och det är en naturlig del i den svenska modellen. Vi uttalar vårt stöd för Musikerförbundets varslade stridsåtgärder och uppmanar Fremantle media att komma till förhandlingsbordet. Om arbetsgivarna inte hörsammar Musikerförbundets krav är 6F beredda att överväga åtgärder, säger 6F:s avtalssekreterare.