Det betyder att 6F lägger sig över industriförbundens avtalskrav på 2,8 procent och lägst 450 kronor per månad om avtalen innehåller regler om minsta löneökning. Krav som traditionellt betecknats som ett tak för andra LO-förbund, det så kallade märket.

Den tidigare LO-ekonomen Christer Persson, har hjälpt 6F att göra en samhällsekonomisk kalkyl för att se vilka löneökningar som är rimliga.

-Svensk ekonomi går bra. Tillväxten beräknas bli tre procent, produktiviteten ökar och det ser ut som om inflationsmålet uppnås. Det ger utrymme för en löneökning kring 3-3,5 procent, sa Christer Persson vid presskonferensen.

Förutom lönekrav har de fem förbunden enats om en rad andra krav. Sekos ordförande Janne Rudén pekade på presskonferensen ut problemet med visstidsanställningar och så kallat daglöneri som en hjärtefråga.

-Vi har ett stort problem med visstider och timanställningar inom Sekos branscher och vi är överens i 6F om att vi vill ha en begränsning. Vi kräver att det införs regler som gör att arbetsgivarna måste förhandla med facket innan man anställer på timme, sa Janne Rudén.

En liknande fråga är det som på vissa avtalsområden kallas ”hyvling”, det vill säga arbetsgivares idag ganska generösa rätt att omvandla en heltid till deltid.

-Vi vill sätta stopp för missbruket av rätten av omvandla tjänstgöringsgraden, sa Janne Rudén. Det var en avgörande fråga när Seko beslutade att gå i konflikt på Öresundståg sommaren 2014.

Byggnads ordförande Johan Lindholm sammanfattade målet för 6F:s avtalsplattsform genom att säga att det är dags för löntagarna att få en större del av de vinster som de själva är med och arbetar ihop. Byggbranschen har just nu låg arbetslöshet och det behöver byggas tusentals lägenheter. Vilket kommer att öka lönsamheten i byggbranschen.

-Vinstandelen har ökat på bekostnad av lönerna under senare år, sa han. Det är dags att vända på det.

En anledning till att LO-samordningen sprack i höstas var att LO-förbunden inte kunde enas om hur en låglönesatsning skulle se ut. 6F-förbunden har sagt att en låglönesatsning är en av de viktigaste frågorna.

I den plattform som förbunden nu lagt fram finns krav på minst  800 kronor mer i månaden för heltidsanställda, vilket gynnar anställda med låg lön. Förbunden kräver också att avtalens

lägstlöner höjs med minst 800 kronor.

Därmed hoppas man också få en mer jämställd profil på löneökningarna. Det gynnar exempelvis Fastighets medlemmar, som till stor del är kvinnor.

För Byggnads del handlar jämställdheten i hög grad om att få fler kvinnor till byggbranschen.

En gemensam avtalsplattform betyder även att förbunden lovar att stödja varandra vid en eventuell konflikt. Dels med stridsåtgärder, dels genom att kostnaderna för stridsåtgärderna fördelas lika mellan förbunden.

Det senare förutsätter att en ny liten, förbundsgemensam, förhandlingsdelegation tar ställning till om stridsåtgärden som det enskilda förbundet vidtar är okej.