-Vi har inte lagt fram en konkret begäran, men vi håller varandra uppdaterade, säger Peter Sjöstrand, vice ordförande för Målarna.

I den gemensamma plattform som 6F-förbunden, där Seko ingår, tagit fram är samordning av stridsåtgärder en viktig del. Ett förbund som går ut i konflikt ska ha övrigas godkännande.

Striden mellan Målareförbundet och Måleriföretagen handlar om i huvudsak om målarnas löner. Facket anser att arbetsgivarnas yrkande innebär en lönesänkning för medlemmarna. Måleriföretagen å sin sida anser att fackets krav på 800 kronor och minst 3,2 procent i löneökning innebär 20 procent högre kostnader.

Idag arbetar flertalet målare både med fast timlön och på ackord, beroende på projekt. Om endera part så önskar ska timlönen övergå i ackord.

I snitt skiljer det 40 kronor i timmen mellan de olika lönesystemen.

I dagens system betalar alla företag för den mätning som görs av ackorden. Måleriföretagen kräver nu att endast företag som använder ackord ska betala.
Enligt facket är det ett indirekt hot mot hela ackordssystemet.

Målarna menar att arbetsgivarnas enda yrkande i årets avtalsrörelse kommer att leda till sänkta löner för medlemmarna.

-Måleriföretagen yrkande innebär att konkurrensneutraliteten försvinner och färre företag kommer att använda ackordslöner. Det i sin tur innebär en rejäl lönesänkning för våra medlemmar, säger Peter Sjöstrand.

Ackord brukar kritiseras för att det är slitsamt och inte fungerar för äldre. Hur ser ni på det?

-Det är inget problem eftersom vi har både system med fasta löner och ackordet. Det går att väja, säger Peter Sjöstrand.

Medlingsinstitutet har utsett medlaren i konflikten. Om parterna inte blir överens utvidgas Målarnas stridsåtgärder den 22 april.