Konsultföretaget Pwc har tittat på de administrativa kostnaderna för de sex förbunden och pekar på ett antal delar som skulle kunna skötas gemensamt. Störst effekt får besparingarna om de sex förbundskontoren flyttar till en gemensam adress.
   Och det är alltså vad samtliga förbundsstyrelser nu tagit beslut om.
   Enligt konsultrapporten innebär förslaget att cirka 30 av 100 administrativa tjänster försvinner. Man räknar med besparingar på cirka 40 miljoner kronor per år.
   Förutom gemensamma lokaler handlar det i et första skede om delar av ekonomi, personal, IT och medlemsservice som ska bilda en gemensam administration för de sex förbunden.
   När det gäller de sex förbundstidningarna ska en utredning göras om det är möjligt med en delvis gemensam redaktion som producerar delar av materialet till respektive tidning.
   6F är ett samarbete mellan Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport.