Inom EU pågår ett arbeta för att stärka europakten och hantera de stora budgetunderskotten vissa medlemsländer dras med. Facket, både i Sverige och i övriga Europa har reagerat starkt på att EU ska kunna gå in och lägga sig i lönebildningen för de offentliganställda i medlemsländerna. Det ska vara ett sätt att också hålla igen lönekraven eller till och med sänka lönerna även i den privata sektorn.
   Vid dagens möte i riksdagens EU-nämnd ska regeringen förklara Sveriges ståndpunkt i dessa frågor inför stats- och regeringschefernas vårtoppmöte den 24-25 mars.
   Tidigare har LO, TCO och SACO gemensamt uttryckt kraftig oro inför förslagen. Och nu kräver 6F ytterligare besked av regeringen.
   Framförallt kräver man att parterna på den svenska arbetsmarknaden även i fortsättningen är de som ska förhandla om lönerna i Sverige, utan inblandning från EU. Annars riskerar man att EU går in och kräver sänkta lönenivåer i medlemsländer som har problem med ekonomin.