Byggnads kräver att huvudentreprenörsansvaret skrivs in i avtalet. Något som motparten, Sveriges byggindustrier (BI) motsätter sig. Kravet innebär att huvudentreprenören är ansvarig för hela entreprenörskedjan vad gäller att alla lagar, regler och avtal följs.

Förbunden inom 6F ställer sig bakom Byggnads krav.

– Det måste bli ordning och reda inom byggbranschen. Ett viktigt steg är ett huvudentreprenörsansvar som innebär att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörerna följer kollektivavtalen, säger 6F:s förbundsordförande och avtalssekreterare i ett gemensamt uttalande.