Den största delen, 30 miljarder, går till byggandet av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping.

Man föreslår också en utbyggnad av dubbelspår mellan Göteborg och Borås till en kostnad av 5 miljarder.

Slutligen tillför man 20 miljarder till drift och underhåll under perioden 2014-2024, en ökning med 30 procent mot tidigare planering.

Samtidigt flaggar regeringen för ytterligare satsningar på väg och järnväg i den kommande budgetproppen som kommer den 20 september.