När det gäller brevterminalerna innebär beslutet bland annat att nuvarande terminaler i Karlstad, Västerås, Uppsala och Tomteboda stegvis kommer att avvecklas. Samtidigt byggs två nya terminaler i direkt anslutning till järnvägens stambanor, en i Hallsberg och en i Rosersberg, norr om Stockholm.
   – Det är naturligtvis jättetråkigt för medlemmarna på de orter som inte kommer att ha någon verksamhet i fortsättningen, säger Sune Blomqvist, förhandlingsansvarig för Seko Posten Meddelande.
   – Samtidigt vet vi att med nya, större terminaler så kommer flera fördelar. Bättre arbetsmiljö, fler heltider, bättre arbetstider och större möjligheter till arbetsvariation, fortsätter han.
   Enligt honom har arbetsgivaren lovat att de anställda på nedläggningsorterna ska erbjudas arbete i de nya terminalerna i första hand.
   – Men min största oro är att Posten sagt upp kollektivavtalet inför våra avtalsförhandlingar. Det innefattar ju våra omställningsavtal, som har varit väldigt bra, men nu vet vi inte hur de kommer att se ut i framtiden, säger Sune Blomqvist.
   Eftersom beslutet är taget efter att Posten sagt upp omställningsavtalet men innan något nytt tecknats är Sekos inställning att det är de gamla reglerna som ska gälla.
   Beslutet när det gäller paketterminalerna innebär att bland annat att man avvecklar paketterminalen i Ånge som flyttas till Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå. Man investerar också i en ny paketterminal i Stockholms norra delar.
   Sune Sjödin är förhandlingsansvarig för affärsområde Logistik. Där tror han att beslutet snarare kommer att leda till fler deltidstjänster.
   – Genom att man bygger ytterligare en terminal i Stockholm så anser jag att man bygger en deltidsorganisation.
   Han är också kritisk till Postens hantering av Ångeterminalen och att man inte samverkat med Seko inför beslutet.
   – Vi fick inte ta del av beslutsunderlaget. Posten vill lägga verksamheten vid kusten men det finns stora möjligheter att lägga den utmed stambanan i stället – och den går en meter utanför terminalen i Ånge.