Beloppet är en ökning med nästan 5 miljoner kronor jämfört med 2013 och gäller livräntor som inte hade betalats ut om inte ärendena fått en rättslig prövning, samt om skadestånd från arbetsgivare och försäkringsbolag.

– Det är många enskilda medlemmar som har fått miljonbelopp under 2014, uppemot 2-3 miljoner i livräntor för arbetssjukdomar. Man kan se, vad gäller arbetsskador, att det är väldigt stora pengar som står på spel. Därför är det allvarligt att många inte anmäler sina arbetsskador och därmed inte heller får dem prövade, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Han fortsätter:

– Antalet anmälda arbetsskador har minskat väldigt kraftigt. Numera är det bara en tiondel som får sina arbetssjukdomar prövade jämfört med för bara några år sedan. Det handlar då främst inte om olyckor på arbetsplatsen, utan om långsamma effekter.

– Men vi har vunnit mycket på att vi har varit ute och träffat ca. 3 000 fackliga förtroendevalda och pratat om arbetssjukdomar och hur systemet fungerar. Många vet inte hur de ska bete sig vid anmälan om arbetssjukdom, slutar Dan Holke.

LO-TCO Rättskydd ägs av LO och TCO och är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Sedan starten 1971 har den haft över 70 000 ärenden och sammanlagt vunnit 13 miljarder kronor till fackets medlemmar.

Byrån driver rättsfall som exempelvis rör arbetsskador, sjukförsäkring, löner och felaktiga uppsägningar. Det rör fackliga medlemmar som fått rättshjälp av sina fackförbund och möjlighet att driva målen med Rättsskyddets hjälp.