Under rubriken OM SEKO >> SEKO i media kan man läsa analysen om hur SEKO omskrevs i media under 2006. Fler analyser kommer att läggas där så småningom.