LO-TCO Rättsskydd, fackets egna juristbyrå, drev deras ärenden till olika domstolar. Motsvarande siffra för år 2016 var 2, 6 miljoner kronor – en ökning med 10 miljoner kronor alltså och den fjärde högsta ersättningen av alla LO-förbund.

– Den stora ökningen av ersättningar beror på att vi vunnit målen för ett antal enskilda Seko-medlemmar som sammanlagt fick ut miljonbelopp i livräntor, alltså ersättning för arbetsskada som man får yrkeslivet ut. Det visar hur viktigt det är att anmäla sin arbetsskada om man skadas eller blir sjuk på jobbet, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Enligt Dan Holke har Försäkringskassan (FK) dessutom blivit allt hårdare i sin praxis i bedömningen av rätten till ersättning vid sjukdom och arbetsskada.

– Under 2017 har vi haft en ökning med hela 76 procent av antalet ärenden på Enheten för försäkringsrätt och det beror på Försäkringskassans nya hårda praxis att avslå ansökningar om sjukpenning och sjukersättning. Det är inte så att regler eller lagar har ändrats, de är exakt desamma som tidigare år, men det finns en politisk känslighet hos FK – om regeringen tycker att det är för dyrt med sjukskrivningar och arbetsskador så ändrar FK sin praxis, säger Dan Holke.

Antalet ärenden som drevs för Seko-medlemmar ökade med 20 stycken och ett ärende kan i vissa fall beröra många medlemmar. Rättsskyddet drev 71 rättsfall för Seko under 2017 och har dessutom 130 nyanmälda eller pågående ärenden, vilket visar att behovet av facklig rättshjälp är stort.

De fall Rättsskyddet drev under 2017 gällde till största delen sjuk- och arbetsskadeanmälningar som Försäkringskassan underkänt och då stämts i domstol av Rättsskyddets jurister.

Totalt för samtliga fackförbund vann LO-TCO Rättsskydd 200 miljoner kronor åt fackliga medlemmar under 2017. Det är 50 miljoner kronor mer än 2016 och de stora beloppen tyder på att många medlemmar numera är så hårt pressade på sina jobb att de blir sjuka eller får arbetsskador.

Rättsskyddet 2017

  • LO-TCO Rättsskydd drev totalt, för samtliga fackförbund, över 1 000 rättsärenden till domstol för fackliga medlemmars- och förbunds räkning under 2017. Ekonomiskt handlar det om nära 200 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd, en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2016.
  • Rättsskyddet har också 1 400 pågående ärenden som ännu inte avgjorts.
  • När man får livränta för sin arbetsskada innebär det ofta ersättning arbetslivet ut. Då blir det också stora belopp för den enskilde, ibland flera miljoner.
  • Ett ärende kan beröra många medlemmar. Om en arbetsgivare tex. bryter mot ett kollektivavtal kan det drabba samtliga anställda i branschen eller på en arbetsplats. Men det räknas ändå som ett och samma ärende hos Rättsskyddet.
  • För att få hjälp av Rättsskyddet måste man vara medlem i facket och ha beviljats rättsskydd av sitt fackförbund. Då betalar förbundet alla kostnader som beror på ärendet även om man skulle förlora sitt mål i domstolen.
  • "Arbetsskada" är det samlade begreppet för arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar.