De flesta av de fast anställda är medlemmar i Seko.
   – Det är verkligen tråkigt, vi har vetat att något skulle hända, men inte att hela verksamheten försvinner, säger Marianne Henriksson, klubbordförande för Seko på 118 100.
   Eniro har kontor på fyra orter i Sverige, bland annat i Östersund. Var jobben hamnar är oklart, liksom om personal från 118 100 kommer att erbjudas jobb på Eniro.  
   Företaget och facket ska förhandla om villkoren för uppsägningarna med början nästa vecka. Sannolikt kommer uppsägningarna att gälla från den 1 juli. 
   118 100 ägs av Ahaaa AB som i sin tur ägs av Verdane Capital, ett nordiskt riskkapitalbolag med huvudägare i Norge. Företaget har haft verksamhet sedan 1997.