-Vi har erbjudit dem att skriva på ett kollektivavtal men de har inte ens svarat, säger Sekos ITF-inspektör Sven Save. Nu avvaktar vi och ser om de tar kontakt.

Eftersom Seko satt fartyget i blockad och Transport vidtagit sympatiåtgärder har Medlingsinstitutet, MI, kopplats in.