Varslet omfattade både säljpersonal och administration. Nu börjar omplaceringsutredningarna på säljsidan bli klara. Av de totalt 400 som varslades fanns cirka 170 tjänster i resebutiker och på SJ:s contact center i Tranås.

– Denna vecka säga cirka 100 personer upp där omplaceringsutredingarna är klara. Sedan är det 35-40 personer där utredningen fortfarande pågår, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko SJ.

Utöver det finns ett antal som slutat självmant och de som fått andra jobb. Hittills har ett tiotal personer omplacerats på nya tjänster inom SJ.

– Det är framför allt på orter där man haft både resebutik och ombordpersonal, som till exempel i Linköping. Där har man kunnat flytta över folk.

Av de 170 varslade på säljsidan är omkring 120 Sekomedlemmar. På den adminstrativa sidan , där Seko har betydligt färre medlemmar, har SJ varslat 200 personer. Men där är övertaligheten ännu inte identifierad på personnivå. Det arbetet inleds nu och kommer ta några veckor att genomföra.

SJ:s mål är att spara en miljard på tre år. Bland annat stängdes 17 av 24 resebutiker den 31 mars och i augusti läggs callcentret i Tranås ned. På huvudkontoret sägs 200 personer upp.