Elisabeth Nordin är behandlingsassistent

Vad gör du på jobbet?

– Jag är anställd som behandlingsassistent på Rällsögården, som är missbruksvård för vuxna, men arbetar sedan förra året som verksamhetsansvarig för ungdomsvården norr, på Seko Sis. Jag har bland annat många tunga person- ärenden, medlemmar som mår dåligt. Personalen har det tufft. Vi har skyhöga sjuktal och många rehab-ärenden.

Varför mår personalen dåligt?

– Det är hög arbetsbelastning, överbeläggningar, mycket ensamarbete, mycket övertid. Det finns ett övertidstak som Sis inte följer. Vi har sjuktal på över 20 procent på vissa institutioner.

Vad kan facket göra för att förbättra läget?

–v Alla ska få en chans, alla ska ha samma rättigheter, rätt till heltid och möjlighet till återhämtning. I enskilda ärenden kräver vi utredningar av arbetsgivaren, som de gör om de har tid och lust. Vi får kämpa hela tiden.

Hur orkar du kämpa?

– Jag skulle inte klara mig utan husvagnen och träning- en. Husvagnen är den bästa avkopplingen och det gör att jag inte blivit sjuk, än så länge. När jag är ledig kopplar jag bort allt, men är ändå tillgänglig för medlemmarna.

Du var ombud på Sekos kongress i april. Hur var det?

– Jättekul. Det var första gången för mig. Vi stödde bland annat en motion om att utreda rättshjälp till personal i rättsväsendet. Den gick igenom.

Elisabeth Nordin

namn Elisabeth Nordin ålder 44 år yrke Behandlingsassistent på Statens institutionsstyrelse familj Man och tre barn bostad Villa i Filipstad fritid Träna taekwondo, som hela familjen lever för, och så har vi vår husvagn året runt