Foto: Lasse Modin

Vad gör du på jobbet?

– Jag tillverkar instrument åt forskarna. Just nu, gör jag tillsammans med en konstruktör, instrument till Veritasspektrometern (för att studera olika materials elektronstruktur). Då bearbetar jag olika metaller i styrda maskiner. Jag jobbar också med fräsmaskiner, manuella svarvar och en del svetsning.

Vad är det roligaste med jobbet?

– Det är många utmaningar i mitt jobb, där jag får pröva mig själv och maskinerna. Eftersom det handlar om forskning är alla och nosar på gränsen till vad som faktiskt går att tillverka. Och allteftersom den tekniska utvecklingen går framåt flyttas de gränserna hela tiden. Sakerna vi tillverkar har ju aldrig tillverkats tidigare.

Vad är tråkigast?

– Inget. Jag gillar även de mer rutinartade uppgifterna, för de ger omväxling i arbetet.

Vad behöver man för utbildning för ditt jobb?

– Jag gick verkstadstekniskt program på gymnasiet och praktiserade här. Det ledde till sommarjobb som i sin tur ledde till fast anställning. Men det viktigaste är ett intresse, då utvecklas man hela tiden. Kunskap och intresse är viktigare än formell utbildning.

Hur ser ditt schema ut?

– Jag har flextid, jag anpassar mig till det som behöver göras. Jag jobbade till exempel förra helgen för att en forskare skulle ha något att göra på måndagen. Sedan kan jag ta ledigt som kompensation. Oftast är det mindre att göra på sommaren, då kan jag ta lite extra ledigt.

Pierre Fredriksson

NAMN Pierre Fredriksson. ÅLDER 47 år. YRKE Verkstadsingenjör på institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. BOSTAD Hus i Bålsta. FRITIDSINTRESSEN Golf och gitarr.