I dag är det Sjöfolkets dag, Day of of the seafarer. Men det räcker inte med bara en dag för sjömännen, det har blivit väldigt tydligt under coronapandemin. För det är med sjöfarten som inom andra sektorer av samhället, orättvisor och dåliga villkor som hela tiden funnits, förstärks och kommer upp i ljuset.

För sjömännens del handlar det om att redan långa anställningskontrakt förlängs, helt enkelt för att det inte finns möjlighet att gå i land och resa hem på grund av alla restriktioner.

Många tvingas kvar på fartygen, även när de ligger vid kaj, månader i sträck och avskurna från hustru och barn. Samtidigt drabbas andra av att inte kunna mönstra på och berövas möjligheten att försörja sina familjer.

Det handlar om anständighet och humanism

Day of the seafarer ordnas av FN-organet IMO, och dess generalsekreterare Kitack Lim säger att det nu behövs snabba och konkreta åtgärder från regeringar världen över, inte bara nu under pandemin men också fortsättningen.

Det finns drygt en miljon sjömän i världen och många av dem utför ett livsavgörande arbete. Men alldeles oavsett sjöfartens avgörande betydelse bör Sveriges regering, liksom alla andra flaggstater lyssna på Kitack Lim och vidta åtgärder så att sjömän som ligger i svenska hamnar kan gå i land och att besättningar kan bytas.

Pengar finns, vad som krävs är politisk vilja och organisationsförmåga. Det handlar om anständighet och humanism.