Det finns lagar om anställningsskydd och fackliga rättigheter. Det är nödvändigt. Det finns också aktiva fackklubbar och arbetskamrater som ställer upp. Och frågan är om det inte var denna solidaritet som avgjorde att Ola Brunnström, huvudskyddsombud och förhandlingsansvarig på Pågatågen, fick ha kvar sitt jobb.

Arriva, som ägs av Deutsche Bahn och som kör Pågatågen åt Skånetrafiken, var nog hjärtligt trött på både klubb och huvudskyddsombud. De hade haft flera fighter som varit mer lyckosamma för arbetarna än för arbetsgivarna och Arriva insåg att det förmodligen skulle komma mer. De erbjöd Ola två årslöner för att sluta.

”En ren krigsförklaring”

Två gånger tackade han nej, en gång före jul och en gång straxt efter nyår. När han kallades till ett tredje möte blev han på allvar orolig över risken för uppsägning.

Inför detta möte blev konflikten på allvar känd även utanför Skåne. Tidningar skrev, fackligt aktiva och klubbar hörde av sig och skrev stöduttalanden. Sekos förbundsordförande Valle Karlsson kallade Arrivas agerande för ”en ren krigsförklaring mot alla skyddsombud och fackligt aktiva” och på sociala medier var stödet stort.

När Ola Brunnström gick in på mötet den 4 januari var arbetskamraterna på plats med plakat och banderoller. Och om han kommit ut från mötet med en uppsägning eller ett avsked hade en vild strejk utlösts och tågen stannat.

Så blev det inte, Ola kom ut med jobbet i behåll. Han hade fått samma erbjudande som han redan tackat nej till två gånger och efter ett tredje nej tack var mötet slut.

Arbetsrätt på annat sätt

Vi vet ju inte om det var Arrivas avsikt att en tredje gång upprepa den fråga de på förhand visste svaret på. Så kan det ha varit. Det kan också ha varit så att de hade en ursprunglig plan, som de övergav inför det massiva stödet för Ola.

Det som Ola Brunnström varit med om ger bra svar på två frågor: Vad en fungerande fackklubb är bra för och varför det är viktigt med sammanhållning och solidaritet bland arbetskamrater.

Nu när anställningstryggheten ifrågasätts och när skyddsombuden får allt svårare, då kan det vara värt att tänka på att vi har verktyg, även om våra rättigheter urholkas i framtiden.