Ingen arbetsgivare vill sina anställda något ont. Ingen anställd vill medvetet riskera liv och hälsa. Ändå omkom 55 personer under sitt arbete förra året. 33 000 personer drabbades av olyckor som ledde till sjukskrivning. 10 300 personer drabbades av arbetssjukdomar.

Ett dödsfall vet vi vad det är, även om det är mycket svårt att sätta sig in i vad det innebär när ens partner, ett barn, en förälder plötsligt en dag inte kommer tillbaka från jobbet, aldrig kommer tillbaka.

Det är också svårt att värdera vad som döljer sig bakom siffrorna över antalet arbetsskador (arbetsolyckor + arbetssjukdomar).  Kanske är det en skadad tumme och ett par veckors sjukskrivning innan man är helt återställd, kanske är det en ryggskada eller utslitna leder som i värsta fall ger livslång smärta, kraschad ekonomi och en tröstlös kamp mot försäkringskassan.

Oavsett vilket, är inget av detta orsakat av arbetsmiljön. Det är orsakat av brister i arbetsmiljön och brister går att åtgärda. I vissa branscher kan det vara svårt, till och med mycket svårt. I andra branscher är det lättare. Och i båda fallen är det nödvändigt.

Skyddsombuden ansvarar inte för att det sker olyckor. Men de har tagit på sig ett ansvar för att hålla koll på arbetsmiljön och att påtala risker. Det arbetet är svårt att driva om arbetsgivarna, de som har det faktiska ansvaret, inte ser att det är nödvändigt. Och det är svårt om arbetskamraterna, som också har ett ansvar för sin egen säkerhet, ser skyddsombudet som en krånglig paragrafryttare.

Ett grundkrav är att arbetsgivare ska sluta att trakassera, försöka tysta eller bli av med skyddsombud och att de lyssnar på dem, om de inte redan gör det. Dessutom måste alla ta alla tillbud på allvar, på tio oj går det ett aj.

Arbetarskydd har också en politisk dimension. Glöm inte att den senaste alliansregeringen, som en av sina första åtgärder, ströp Sveriges framgångsrika arbetsmiljöforskning och kraftigt minskade anslagen till Arbetsmiljöverket.

För ett år sedan föreslog intresseorganisationen Svenskt näringsliv ett stopp för statens stöd till regionala skyddsombud och att de skulle ersättas av ”oberoende arbetsmiljörådgivare med uppgift att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet i mindre företag”.

Det vore illa om regeringsförhandlingarna slutar i en majoritet som är lyhörd för sådana eller liknande förslag.