Nu i valtider tänker alla partier på just dig, låter de förstå. Men det är nog snarare din röst i valet de flesta tänker på. Därför finns det skäl att ställa sig samma fråga som Calle Fridén gör i sin krönika: Vem minns dig, efter valet?

Svaret på frågan hänger ihop med vem du är och vilket parti du röstar på. Låt oss säga att du har gott om pengar på banken, bor flott med rutavdrag och dubbelgarage och lever ett gott liv med dyra vanor. Då är det sannolikt, men kanske inte givet, att du röstar på ett högerparti, Moderaterna eller Sverigedemokraterna.

Intressen gynnas

Får dessa partier inflytande över politiken i Sverige efter valet blir du sannolikt ihågkommen eftersom dina intressen gynnas av en sådan regering.

Calle Fridén: Vem minns dig efter valdagen?

Krönika

Men låt oss säga att du har ett vanligt knegaryrke. Själva jobbet kan vara bra eller dåligt, lönen högre eller lägre och anställningstryggheten si eller så med, men du behöver den gemensamma välfärden och tryggheten i kollektivavtal och sjukförsäkringar.

Om du i det läget röstar på M eller ännu längre högerut, på SD, är det inte ens en fråga om du blir bortglömd. För det blir du, bortglömd och frånåkt.

Moderaterna lämnar vi. Men hur är det med Sverigedemokraterna, vad händer på arbetsplatserna om SD får politiskt inflytande?

Deras valplattform ger inga svar, den partienkät vi publicerar i detta nummer ger vissa svar. Men framför allt ger deras tidigare ställningstaganden tydliga svar.

Tystare arbetsplatser

De visar att en röst på SD är en röst på försämringar av anställningsskyddet med klar risk för godtyckliga uppsägningar och därmed tystare arbetsplatser.

SD har även sagt nej till att skärpa reglerna för tillfälliga anställningar och de har sagt nej till S-förslaget om schysta villkor vid offentlig upphandling. De vill återinföra en bortre gräns i sjukförsäkringen, men har röstat nej till nolltolerans mot dödsolyckor. Med mera.

Det är alltså en uppenbar risk att SD-politiken leder till försämringar för Sekos medlemmar. Kan vara värt att tänka på.

Förutom jämlikhet och rättvis fördelning måste årets val också handla om klimatförändringarna, det är ju inte bara ett klimathot längre, och det är uppenbart att de partier som är minst solidariska också är de som mest ifrågasätter varningarna från en enig forskarkår.