Lowe Holgersson

Värtavärkets rundade, orange byggnad syns på långt håll där det ligger i Stockholmsstadsdelen Hjorthagen, alldeles intill Värtahamnen. Inne i byggnaden finns Kraftvärmeverk 8, eller KVV8 som det kallas av dem som jobbar här på Stockholm Exergi.

Anläggningen invigdes 2016 och producerar både värme och el av biobränsle i form av rester från skogsindustrin, som grenar och flis.

Värtaverket
Foto: Filip Erlind

– KVV8 är så nytt att när något går sönder är det ofta oväntat, och därför finns det inga reservdelar till det. Men vi lagar allt som går själva, säger Lowe Holgersson.

Han har jobbat i bolaget sedan 2015 och var tidigare mekaniker i den mekaniska verkstaden, men är sedan i somras tillförordnad arbetsledare för sina gamla kollegor.

Säkerheten är hög

Vissa av Stockholm Exergis anläggningar är skyddsobjekt så vem som helst får inte komma in, och säkerheten är hög. Inne i kraftvärmeverket brummar och susar det konstant.

På en del ställen är det bara ett dovt bakgrundsljud, på andra ett öronbedövande dån som kräver hörselskydd. Silverfärgade rör och behållare löper genom de vidsträckta lokalerna, vissa inte större än vanliga avloppsrör, andra många meter i omkrets.

Överallt luktar det torrt och lite fränt av nysågat trä.

Foto: Filip Erlind

Tillsammans med Patrik Tapper, underhållsberedare och Sekorepresentant, går Lowe igenom anläggningen och undersöker delar som kollegorna på driftavdelningen har rapporterat in som trasiga.

Patrik håller upp ett papper och läser. Här ska det finnas en läckande ventil. Det gör det också, vatten droppar ner på golvet.

Alla ventiler och pumpar har små skyltar med QR-koder som går att skanna av.

– Vi inspekterar och konstaterar vad som behöver göras, om det är så att vi behöver köpa in nya delar eller göra något annat, säger Patrik Tapper.

Lowe Holgersson och Patrik Tapper.
Foto: Filip Erlind

”Det händer ofta nya saker”

Som beredare stöttar han Lowe och verkstaden med allt som kan behövas inför ett reparationsjobb, både prylar och pappersarbete. En viktig del av jobbet är inriktat mot de så kallade revisionerna under sommaren. Då stängs hela anläggningen ner under tre månader för underhållsarbete och kontroll.

– Det tar en månad att ställa av allting, sedan har vi en månad på oss för själva revisionen. Sedan tar det en månad att starta allting igen, förklarar Lowe.

Lowe Holgersson kom till Stockholm Exergi som praktikant under sista året på gymnasiet. Efter studenten fick han sommarjobb, och blev kvar.

– Det är roliga kollegor och intressanta arbetsuppgifter. Det händer ofta nya saker som kräver problemlösning, säger Lowe.

Foto: Filip Erlind

”Vi har en samhällsviktig verksamhet”

Patrik Tapper jobbade tidigare i lagerbranschen.

– Innan packade jag mobiltelefoner, nu jobbar jag i en anläggning som producerar el och värme. Det finns en stolthet i det, säger han.

Under pandemin delades den mekaniska verkstaden och el- och automationsverkstaden upp i två grupper som jobbade varannan vecka och isolerades från varandra, för att coronautbrott inte skulle drabba hela arbetsgruppen på en gång.

– Vi har en samhällsviktig verksamhet, vi måste vara här. Om läget hade blivit riktigt illa hade vi i princip fått bo här, säger Lowe.

Priserna på el är rekordhöga

Både han och Patrik tycker att arbetet flöt på bra under pandemin, även om det periodvis blev stressigt på grund av personalbrist. Störningar i leveranskedjorna lyckades de också hantera.

– Vi tog tidigt beslut om att köpa hem så mycket som möjligt på lagret i Högdalen där jag jobbade då. Vi var ganska snabba i början av pandemin, säger Patrik.

Energibranschen har blivit hett omdebatterad den senaste tiden. Priserna på el och drivmedel är rekordhöga samtidigt som klimatomställningen i samhället kräver ännu mer el än tidigare.

Kriget i Ukraina har drivit upp priserna ännu mer samtidigt som det har satt fokus på säkerhetsfrågor. Men än så länge har kriget inte förändrat något i vardagen på Stockholm Exergi.

Vi jobbar på som vi alltid gjort. Men det är en intressant bransch att vara i när det pågår en så het diskussion, säger Lowe.

Foto: Filip Erlind

25 år sedan elmarknaden avreglerades

– När jag berättar vad jag jobbar med så får jag alltid frågor. Det snackas också mycket om att investera i energimarknaden, och det låter ju som att det kommer vara bra för oss här, säger Patrik.

Under senvintern har Seko drivit en kampanj med anledning av att det är 25 år sedan elmarknaden avreglerades. Seko menar att avregleringen har lett till högre elpriser för konsumenterna och mer slimmade organisationer med sämre arbetsmiljö för medlemmarna.

Det senare är dock inget Lowe eller Patrik känner igen från sin arbetsplats. Lowe tycker tvärtom att arbetsmiljön blivit bättre under de snart sju år han jobbat på Stockholm Exergi.

Det har hänt väldigt mycket med vår skyddsutrustning. När jag började hade det rätt nyligen blivit krav på hjälm, och skyddsglasögon hade vi bara vid behov.

Nu ska skyddsglasögonen alltid vara på och hakremmen på hjälpen ska vara knäppt. Vi har också varselkläder nu vilket vi inte alls hade när jag började. Yngre anställda är mer drillade i säkerhetstänk än sina äldre kollegor, menar Lowe.

Vi har kommit in i det från början. Vi ska göra jobbet säkert, eller inte alls. Det är känslan här.

Värtaverket

  • Värtaverket är Stockholm Exergis största kraftvärmeverk. Fliset som bolaget använder kommer till 85–90 procent från Sverige och Baltikum, resten från övriga Europa.
  • Bränslet eldas för att koka vatten till ånga, som driver en ångturbin. Turbinen är kopplad till en generator som omvandlar rörelsen till el. När ångan gått igenom turbinen kyls den ner i en kondensator, som tar upp värmen och leder ut den i fjärrvärmenätet. Ångan blir vatten igen och leds tillbaka för att kokas upp på nytt.