Nina är sjuksköterska och jobbar på ett behandlingscenter för misshandlade kvinnor. Hon har periodvis arbetat utomlands i katastrofområden och sett mycket elände och lidande. Här hemma är hon med i ett hemligt nätverk som hjälper asylsökande. Hennes make kan irritera sig på att hon sätter jobbet med flyktingarna före sin familj.

Ninas gamla klasskamrat Karin, från tiden som sjuksköterskestudent, hör plötsligt av sig. Hon behöver hjälp med att hämta en resväska på Köpenhamns centralstation.

Väskans innehåll chockerar Nina. En liten pojke på cirka tre år ligger hopvikt med knäna under hakan. Han andas svagt och Nina inser att han är djupt neddrogad.

Hon har inte fått några instruktioner om vad hon ska göra med pojken. Desperat försöker hon få kontakt med Karin, men hon är onåbar.

I vems intresse ligger det att skicka ett litet barn i en resväska till Köpenhamn? Nina bestämmer sig för att försöka ta reda på vem pojken är samt var han kommer ifrån. Ett livsfarligt beslut ska det visa sig.