Den umbärliga är en sann historia. Eller den är så sann som det är möjligt, med tanke på att huvudpersonen inte längre lever och kan ge sin version.

Den umbärliga hette i själva verket Ida Bäckmann och var, i sina egna ögon, mycket nära vän med Selma Lagerlöf och käresta till Gustaf Fröding. Ida hade verkligen kontakt med de två giganterna, men deras vänskap och kärlek var inte fullt ut ömsesidig.

Sigrid Combüchen tecknar ett fascinerande och fint porträtt av denna på en gång kompetenta yrkeskvinna – hon reste och skrev reportageböcker och hon var utbildad lärare – och oönskade sällskap på den litterära parnassen vid 1900-talets början.