I slutet av 1960-talet formulerade den norska socialpsykologen Berit Ås teorin om de fem härskarteknikerna: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.

Hon hittade de strukturer som finns bakom informell maktutövning, på formella möten och sammanträden, men också, och inte mins,t i vardagssituationer. I en arbetssituation, bland grannar och vänner, i facket, i föreningen och politiken. Allt för att förminska den som utsätts, få hen att känna sig liten och osäker, få hen att tystna.

För att tydliggöra hur härskartekniker används och hur vi alla tillsammans kan upptäcka och motarbeta dem, har Sara Berg och Rebecka Bohlin skrivit boken ”Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier”.

Den gavs ut bara någon vecka innan Metoo-rörelsens briserade i Sverige och är en handbok i hur man bland annat kan arbeta mot sexistisk jargong.

Boken beskriver varje härskarteknik för sig, med konkreta exempel, och författarna ger förslag på hur respektive teknik kan motverkas. Det centrala är att ta hjälp, gå samman och finna gemensamma strategier.

”När du agerar mot härskartekniker kommer du i de allra flesta fall att mötas av motstånd i någon form”, skriver Berg och Bohlin, och det kan leda till stel stämning. Men det är inte farligt, även om det känns obehagligt. Ge inte upp, utgå från att du kan få med dig andra och att du kan förändra.

I ett förord skriver Linnea Garli, lokförare och fackligt förtroendevald i Seko, hur hon fick en ahaupplevelse när hon läste Sara Bergs och Rebecka Bohlins första bok om härskartekniker ”Bit inte ihop! Sätt gränser på jobbet”. Och att hon sedan dess använts sig av sin kunskap, inte minst för att bemöta sina egna känslor av att krympa.

Hon menar att det blir svårt att ställa krav på bättre arbetsvillkor på jobbet om till och med arbetskamraterna trycker ner varandra.