I romanen ”Never let me go” får  vi följa hur berättaren och huvudpersonen Kathy, som är i 30-årsåldern, blir alltmer medveten om vem honär och att hennes uppväxt påett isolerat internat någonstans i England inte var så naturlig som hon och hennes kamrater trodde som barn. Kathy, Tommy och Ruth och de andra på internatet är kloner och har en uppgift som människorna utanför internatet har gett dem. De finner sig i sitt öde, kan inte smita undan, men det sker inte utan mänsklig smärta.