På sin trettonårsdag hissas en pojke upp luften. Men efter sista gången tar hans kamrater ett steg tillbaka och tar inte emot honom.

30 år senare erkänner jaget i boken att det som hände inte var en olyckshändelse. Han har kommit in i en kris som kräver ett livsavgörande beslut. Många minnen väcks till liv.

Han har haft en komplicerad relation till sin far som inte blir bättre av att fadern nu drabbats av alzheimers. Fadern har i sin tur haft svårt att nå sin far som överlevde Auschwitz. Något farfadern inte velat prata om.

Hur mycket blir vi som barn påverkade av de livsöden som har drabbat våra föräldrar?